Višķu iela 21M, Daugavpils, LV-5410
info@infoapsardze.lv

Fiziskā drošība

INFO DISPECHER
Par pakalpojumu
1
F

iziskā drošība – pasākumu kopums, kura mērķis ir nodrošināt objektu, materiālo īpašumu, aizsargāt personāla dzīvību un veselību.

Objektu fiziskā aizsardzība sākas ar objekta pārbaudi attiecībā uz iespējamiem riskiem un draudiem, veidiem, kā tos novērst, un ar visefektīvāko un racionālāko drošības sistēmas veidu meklēšanu.

Objekta fiziskā drošība – situācijas uzraudzība aizsargājamā teritorijā ar tiešu drošības personāla klātbūtni. Fiziskās drošības mērķi:

  • Piekļuves kontrole;
  • Autotransporta pārbaude;
  • Zagšanas un zādzības novēršana;
  • Objekta un tā teritorijas apskate;
  • Videonovērošanas uzraudzība;
  • Uzņēmuma apmeklētāju un darbinieku kontrole;
  • Brīvu pieejamu materiālo vērtību aizsardzība;
  • Pamatpasākumi, lai novērstu tehniskos negadījumus un ugunsgrēka izcelšanos;
  • Neatļautas piekļuves novēršana;
  • Objekta / uzņēmuma augstā statusa uzlabošana un uzturēšana;
Citi mūsu pakalpojumi – Info Dispecher